Od 1. dubna můžete žádat o dotaci na zateplení rodinného domu, poradíme vám

Šestá výzva k příspěvku na zateplení starších rodinných domů byla vyhlášena a pokud splníte podmínky, můžete obdržet dotaci až 8 800 €. Podle zkušeností z minulých kol není proces složitý, poradíme vám, jak jej absolvovat úspěšně a bez stresu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo šestou výzvu k předkládání žádostí o příspěvek na zateplení rodinného domu. Zájemci mohou obdržet příspěvek do výše 8800 eur. Žádosti mohou zájemci zasílat od 1. dubna 8:00 do 30. června, nebo do naplnění počtu 150 elektronicky zaevidovaných žádostí o příspěvek. Podmínky pro poskytnutí příspěvku se od minulé vlny nemění.

Aktuální informace a podrobnější podmínky o dotacích si můžete prohlédnout na portálu www.byvajteusporne.sk. My vám přinášíme rady, které se vám podle zkušeností z minulých kol určitě sejdou.

 1. Potvrďte si, zda vy a váš dům splňujete podmínky
  Aby vám dotaci schválili, musíte o ni požádat jako fyzická osoba, mít na území ČR trvalý pobyt a vlastnit rodinný dům na Slovensku, který byl dán do užívání alespoň 10 let před zateplením. Doba užívání se počítá od data kolaudace nebo zápisu do katastru. Dům musí být využíván výlučně k bydlení a nebyla mu poskytnuta státní podpora (SFRB nebo jiná). Musí mít celkovou podlahovou plochu nejvýše 150 m2 u jednopodlažních budov, resp. 300 m2 u vícepodlažních budov. Příspěvek se vyplácí ve výši 40 % doložených nákladů, závisí to i na plochě vašeho domu, podívejte se na orientační přepočet.
 2. Rozhodněte se, zda chcete žádat o dotaci před nebo po zateplení
  Příspěvek můžete obdržet i když jste dům již zateplili. Vztahuje se na práce zahájené po 31. prosinci 2014. Musíte však předložit faktury na náklady. o poskytnutí příspěvku bude rozhodnuto do 90 dnů. Pokud jste ještě se zateplením nezačali, proces žádosti bude probíhat ve dvou etapách. Pokud splňujete podmínky, ministerstvo vám rezervuje výši příspěvku na 12 měsíců. Do té doby musíte dům zateplit. Potom zašlete faktury, které vám budou proplaceny.
 3. Hned na začátku vyhledejte projektanta
  Pro schválení dotace je třeba předložit zpracovaný projekt zateplení rodinného domu, včetně projektového energetického hodnocení. Proto prvním krokem, ještě před podáním elektronické žádosti, by mělo být oslovení projektanta, nejlépe takového, který má s dotacemi zkušenosti. Projektant připraví potřebnou projektovou dokumentaci. Když vyplníte elektronickou žádost a odešlete ji na MDV ČR, zbývá vám 10 dní na její zaslání. Projektanti dokážou dokumentaci kompletně připravit za 2 – 4 týdny, takže počkejte na termín, kdy ji budete mít k dispozici. Elektronická žádost může být podávána iv poslední den výzvy, jen se pak dodatečně musí zaslat přílohy. Honorář projektanta je hrazen z příspěvku dotace, do výše 800 €.
 4. Připravte si dokumenty, které musí vyplnit samotný žadatel
  Pro žadatele je příprava velmi jednoduchá. Jediné, co má žadatel zajistit, jsou písemná a čestná prohlášení, tedy přílohy D4 a D5, jejichž formuláře jsou již předpřipraveny. Musíte dodat ještě kolaudační rozhodnutí nebo potvrzení o stáří stavby. Na zbývající dokumentaci musí oslovit projektanta. Pokud nemáte kolaudační rozhodnutí, vyžádejte si na místním stavebním úřadech kopii nebo požádejte o vystavení potvrzení o stáří stavby, které vydá městský úřad, který umí určit toto datum podle placení daní a jiných dokladů. Ministerstvo takový doklad akceptuje.
 5. Prověřte si, kdo vám zajistí přílohy realizační firmy a energetického auditora
  K žádosti je třeba uvést předběžný rozpočet. MDV SR v tomto bodě netrvá na přesných šablonách a postačuje i jednoduchý rozpočet, rozepsaný do základních položek. Když projektant vyhotoví výkaz výměr, který klient zašle stavebním firmám, ty by měly k jednotlivým položkám doplnit ceny a podle toho umí cenovou nabídku posoudit i laik. V tomto kole nebude potřebná certifikovaná stavební firma, ale prohlášení o parametrech zůstane. Někdy bývá s vyhotovením příloh u stavební firmy problém, ale projektanti by to měli umět vystavit za ně. Zájemce o dotaci si může energetického auditora najít i sám na internetu. Některé projekční kanceláře však mají i svého interního auditora. Zjistěte si, jestli vám ho dokáží zajistit.
 6. Žádejte jen o proplacení nákladů, které jsou oprávněné
  Žadatel může žádat o proplacení všeho, co zlepšuje energetickou úspornost domu. Patří sem tedy náklady na zateplení obvodové stěny, střechy, vnitřních příček mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, podlahy, na výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla, tedy nejčastěji kotle a vyregulování topné soustavy, termoregulační hlavice, hromosvod, rekonstrukci balkon. Podle pravidel dotace nejsou oprávněny požadavky příspěvku na stínění, klimatizace, podlahovou krytinu, vanu, sanitu, obklady ani nové radiátory.
- Reklama -pr článek

Latest articles

Další články autora

- Reklama -časopis