Znáte zelenou střechu? Můžete ji mít i vy

U slov zelená střecha si můžete představit zelenou barvu obyčejné plechové střechy nebo i barvu krytiny. Zelená střecha je ale mnohem víc.

Je úplně jedno, jakou máte střechu, je třeba jen chtít a můžete ji mít pokrytou rostlinami a trávou. Je to ekologické, pěkné, má to mnoho přirozených výhod a může se to stát úžasným místem k relaxaci. Navíc dobře provedenou zelenou střechu nemusíte už nikdy opravovat. Zní to jako fikce? Co je zelená střecha, si vysvětlíme v následujících řádcích.

Z čeho zelená střecha vlastně je?
Představa, že máte nad hlavou nejen střechu, ale také několik tun zeminy, izolačních materiálů a různých rostlin, nemusí být pro každého lákavá. Zelená střecha a její součásti jsou vrcholem technologického vývoje. Od hydroizolačních materiálů s úpravou proti přerůstání kořínků, nopových vrstev, přes drenážní materiály až po nejvhodnější druhy vegetace.

Každá zelená střecha se skládá z:

Nosné konstrukce střechy, která by měla být připravena ke zvýšené zátěži.
Chcete-li mít zateplený podstřešní prostor – je nutná vrstva parotěsné zábrany.
Tepelné izolace.
Hydroizolace – ta zabraňuje pronikání vody do budovy.
Hydroakumulační vrstvy – vytváří zásoby stečené vody tak, aby nebylo třeba rostliny každodenně zalévat.
Filtrační vrstvy – zachycuje splaveniny ze substrátu před vniknutím do drenážní a hydroakumulační vrstvy.
Drenážní vrstvy – odvádí přebytečnou vodu a zamezuje zahnívání kořínků rostlin – štěrk a podobně.
Substrátu – je základní vrstvou, která vyživuje kořínky rostlin. Na množství substrátu záleží intenzita zeleně, čím je hrubší, tím širší jsou možnosti pěstování rostlin.
Zeminy – tato vrstva musí zajišťovat vhodné životní podmínky pro život druhu rostlin, který na střeše roste.
Rostlin.
Znáte zelenou střechu? Můžete ji mít i vy

Výhody zelené střechy
Zelená střecha má termoizolační vlastnosti. Chrání hydroizolaci střechy před teplotními rozdíly. Střecha dále působí jako akustická izolace. Redukuje šíření hluku způsobovaného městským ruchem či letadly. Zelená střecha funguje jako biofiltr. Podstatně snižuje množství prachu a oxidu uhličitého v ovzduší, produkuje kyslík, a tím významně přispívá ke zlepšení životního prostředí. Zadržuje vodu. Zelená střecha zadrží až 50 procent vody před odtokem do kanalizace, zvyšuje tak vlhkost v okolí, čímž také snižuje riziko požáru. Chrání střechu před vnějšími vlivy, jako jsou krupobití nebo UV záření. Díky tomu bude mít střecha prakticky neomezenou životnost.

Potřebuje zelená střecha údržbu?
Zelené střechy lze z hlediska údržby rozdělit na dva typy.

Extenzivní zelená střecha, známá jako bezúdržbová, má tloušťku substrátu od 5 – 25 cm a zatížení od 60 – 300 kg/m2. Vhodnými rostlinami jsou zejména rozchodníky různých druhů. Obecně se však jedná o rostliny rozrůstající se do šířky, které snesou extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu. Extenzivní střechu není třeba zavlažovat, sekat ani hnojit. Extenzivní skladba je vhodná pro menší konstrukce, pro střechy, které nemají poskytovat estetický zážitek, pro šikmé střechy a pod.

Intenzivní zelená střecha má tloušťku substrátu od 25 cm a zatížení se pohybuje až do 1000 kg/m2. Skladba intenzivní zelené střechy je vhodná pro plochy, které mají poskytovat estetický prožitek a lepší izolaci. Na intenzivní zelené střechy lze vysazovat travnaté koberce, různé druhy květin, keře a dokonce menší stromy. S intenzivní skladbou si můžete na střeše vybudovat krásný park. Takové střechy však vyžadují nejen masivní konstrukci, ale také zavlažování a občasnou údržbu.

Znáte zelenou střechu? Můžete ji mít i vy

Druhy zelených střech
Ploché zelené střechy – se sklonem do 5° jsou nejvhodnější pro intenzivní střešní skladbu a pro tvoření krásných ploch a parků. Jsou zdánlivě nejjednoduššími, ale obzvláště u těchto střech je třeba zajištění funkční drenáže. Při nevhodné skladbě by mohlo dojít k odvzdušnění substrátu a zničení rostlin.

Mírně šikmé zelené střechy – se sklonem od 6 – 25 °. U těchto střech je třeba částečné zajištění půdy proti sesuvu. Jsou vhodné pro intenzivní i pro extenzivní střešní skladbu.

Šikmé zelené střechy – se sklonem 25-45 °. U střech s tak vysokým sklonem je zapotřebí zajištění půdy proti sesuvu opěrnými lištami a kotevním systémem. Sklon je vhodný zejména pro extenzivní skladbu a pro tloušťku substrátu do 15 cm. Střechy s tímto sklonem jsou nejtěžší pro realizaci a vyžadují individuální řešení.

- Reklama -pr článek

Latest articles

Další články autora

- Reklama -časopis